Centrala

Poczta Polska Dystrybucja S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

KRS: 0000018639
NIP: 526 24 90 114
REGON: 016976533

Tel.: +48 22 295 10 10

sekretariat@ppdsa.pl

Reklamacje
reklamacja@ppdsa.pl

Nasze lokalizacje

Scroll to Top