Warta ubezpieczenia

Warta już od ponad 100 lat zapewnia ochronę swoim klientom, nieustannie doskonaląc swoją ofertę i procesy. Warta zapewnia najwyższą jakość ubezpieczeń i obsługi, dzięki pracy profesjonalnego i zaangażowanego zespołu oraz praktycznemu wykorzystywaniu najnowocześniejszych technologii.

Obecnie Warta ubezpiecza ponad 6,5 mln klientów, a sprzedaż polis odbywa się poprzez szeroką sieć dystrybucji, w tym agentów, multi-agentów, brokerów czy on-line.

Warta swoją pozycję buduje w oparciu o 4 filary:

  • wysoką jakość oferty i obsługi klienta,
  • skuteczne i nowoczesne kanały dystrybucji,
  • praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii,
  • sprawna i skuteczna organizacja, angażująca się społecznie.
Scroll to Top