Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to jedne z najbardziej popularnych ubezpieczeń majątkowych.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dla właścicieli, którzy cenią swoje auta umożliwiamy skorzystanie także z ubezpieczenia: Autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance czy Zielona Karta.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątku często nazywane ubezpieczeniem majątkowym

to między innymi ochrona mieszkania czy domu, w tym domu w budowie od zdarzeń losowych, takich jak np.: pożar, powódź, zalanie, włamanie, kradzież mienia.

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

ubezpieczenia emerytalne

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

to dodatkowe środki na Twoją przyszłą emeryturę.  Warunki oszczędzania na IKZE reguluje Ustawa z dnia 25 marca 2011 r., która określa między innymi górną granicę wpłat na konto. Limit ten to 1,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia.

ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne to ochrona na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania podczas podróży, w tym nagłego zachorowania na COVID-19.

Dzięki ochronie ubezpieczeniowej w sytuacji zdarzenia ubezpieczeniowego można uzyskać pomoc medyczną, transport (w tym transport zwłok), również zwrot kosztów leczenia, wyżywienia w razie kwarantanny lub izolacji.

ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia życiowe obejmują ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego i jego bliskich.

Scroll to Top