Ubezpieczenia emerytalne

ubezpieczenia emerytalne

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to dodatkowe środki na Twoją przyszłą emeryturę.  Warunki oszczędzania na IKZE reguluje Ustawa z dnia 25 marca 2011 r., która określa między innymi górną granicę wpłat na konto. Limit ten to 1,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023

  • wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2023 wynosi 8 322 zł,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej limit wpłat to 12 483 zł.

Oszczędzanie na IKZE to również korzyść podatkowa. Wpłaty w danym roku na konto emerytalne można odliczyć od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatku Belki”.

Środki gromadzone na IKZE są własność prywatna i podlegają dziedziczeniu.

Można wypłacić je w dowolnym momencie lub po spełnieniu warunków ustawowych i po przejściu na emeryturę,  wówczas zgromadzone oszczędności podlegają 10% opodatkowaniu.

W ofercie Poczta Polska Dystrybucja S.A. dostępne jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego DFE Pocztylion Plus.

Zapraszamy do skorzystania z portalu informacyjnego na serwisie RP:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ikze-indywidualne-konto-zabezpieczenia-emerytalnego

Scroll to Top