Ubezpieczenie budynków

ubezpieczenia budynków

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym i obejmuje ochronę przed skutkami zdarzeń losowych spowodowanych przez: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawinę lub upadek statku powietrznego.

  • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika.
  • Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.
  • Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy.
Scroll to Top