Szkody komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to jedne z najbardziej popularnych ubezpieczeń majątkowych.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dla właścicieli, którzy cenią swoje auta umożliwiamy skorzystanie także z ubezpieczenia: Autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance czy Zielona Karta.

ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia komunikacyjne w ofercie PPD Finanse

od odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczenie OC

OC – gdy spowodujesz kolizję drogową z Twojego OC naprawiony zostanie pojazd poszkodowanego.

AutoCasco

Ubezpieczenie autocasco

gdy spowodujesz kolizję drogową z ubezpieczenia AC naprawione zostanie Twoje auto.

od następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie NNW

NNW – to wypłata odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Gwarancja zniżki

ochrona zniżki

W ramach Ubezpieczeń Komunikacyjnych produkt – ryzyko

ubezpieczenie zagraniczne

zielona karta

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy poświadczający posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

ubezpiecz szyby

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyby to gwarancja wymiany lub naprawy uszkodzonej szyby w ramach świadczonej ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu jest jednym z podstawowych ryzyk w ubezpieczeniu turystycznym, jednak coraz częściej jest przez klientów przy zakupie polis komunikacyjnych.

Scroll to Top