Ubezpieczenie Auto Szyby

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczyciele dbają by likwidacja szkody następowała z zachowaniem najwyższych standardów, a naprawiona szyba nie odbiegała właściwościom od szyby sprzed szkody. Jakość szyby to bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów zatem niezwykle istotne jest by naprawa gwarantowała produkt posiadający stosowne atesty i homologacje.

Wymiana lub naprawa szyby najczęściej dotyczy szyby czołowej, która najbardziej narażona jest na uszkodzenia. Drobne kamyki wypadające spod kół innych pojazdów, grad czy gałęzie drzew spadające podczas silnych wiatrów mogą uszkodzić przednią szybę i stanowić zagrożenie dla pasażerów pojazdu. Często w ubezpieczeniu szyb stosowana jest franszyza. Jest ona różna w zależności od Towarzystw i może dotyczyć każdej szkody lub drugiej i kolejnej.

Franszyza to pojęcie często stosowane w ubezpieczeniach. Zastosowanie franszyzy ma bezpośredni wpływ na składkę ubezpieczeniową i wypłatę odszkodowania. Franszyza to przejęcie przez klienta części odpowiedzialności za naprawienie szkody w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

W branży ubezpieczeniowej możemy mówić o franszyzach:

Redukcyjnej – przez którą rozumie się udział finansowy klienta w likwidowaniu szkody w odpowiedniej proporcji. Udział klienta w szkodzie może być określony kwotowo jednak najczęściej stosowany jest udział procentowy w kosztach wymiany lub naprawy szyby oraz robocizny i wynosi 20%-25%.

Przykład:

 • Koszt szyby czołowej wraz z robocizną wyceniony został na 1.750 zł
 • W zapisach OWU Towarzystwo określiło franszyzę redukcyjną na 20%.
 • Klient otrzyma odszkodowanie w wysokości 1.400 zł.

Integralnej – przez którą rozumie się ograniczenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń do określonej kwoty.

Przykład – A:

 • Koszt szyby bocznej wraz z robocizną wyceniony został na 750 zł.
 • W treści OWU Towarzystwo określiło franszyzę integralną na 1.000 zł.
 • Klient nie otrzyma odszkodowania, gdyż szkoda nie przekroczyła 1.000 zł zatem Towarzystwo za nią nie odpowiada.

Przykład – B:

 • Koszt szyby tylnej wraz z robocizną wyceniony został na 1.750 zł.
 • W treści OWU Towarzystwo określiło franszyzę integralną na 1.000 zł.
 • Klient otrzyma pełne odszkodowanie w kwocie
  1.750 zł.
Scroll to Top