Zielona Karta

zielona karta

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy poświadczający posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Jest honorowany poza granicami Polski, w 47 krajach należących do Systemu Zielonej Karty. Nazwę swoją ubezpieczenie zawdzięcza kolorowi blankietu na jakim Certyfikat był wystawiany. Od lipca 2021 roku zielona karta zmieniła kolor na biały.System Zielonej Karty został powołany 1 stycznia 1953 roku w oparciu o rekomendację Genewskiej ONZ (Recommendation No 5 on Insurance of Motorists Against Third Party Risks – 25.01.1949)

Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy (Zielona Karta) uznawany jest przez rządy państw, których Biura Narodowe należą do Systemu.

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne, zgodnie z którym kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia, mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Standardowe, krajowe ubezpieczenie OC jest honorowane w państwach należących do Unii Europejskiej, a także w tych, które podpisały Porozumienie Wielostronne. Po terytoriach tych państw można poruszać się bez konieczności posiadania Zielonej Karty.

W Polsce funkcję Biura Narodowego pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) skupiające zakłady ubezpieczeń oferujące obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, czyli OC komunikacyjne.

Szkodę komunikacyjną można zgłosić w państwie wypadku, kierując ją do Ubezpieczyciela OC sprawcy lub w państwie zamieszkania poszkodowanego do Reprezentanta wyznaczonego przez Ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

PBUK jest organizacją uznaną przez rząd RP, która podpisała i podpisuje odpowiednie umowy ze swoimi odpowiednikami z innych państw należących do Systemu Zielonej Karty.

ZK – gdy spowodujesz kolizję drogową poza granicami kraj u z Twojego ubezpieczenia naprawiony zostanie pojazd poszkodowanego!!!

Scroll to Top