NNW w podróży

NNW w podróży

W ramach NNW Towarzystwa wypłacają odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub w przypadku śmierci w wyniku NNW świadczenie trafi do osób bliskich.

Scroll to Top