Ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie kosztów leczenia to ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające bezgotówkową realizację świadczeń medycznych w prywatnych placówkach medycznych dedykowanych do obsługi Ubezpieczonych, wskazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Koszty udzielonych świadczeń pokrywa Zakład Ubezpieczeń bezpośrednio na konto Partnera Medycznego.

Scroll to Top