Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia życiowe obejmują ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego i jego bliskich.

Ten rodzaj ubezpieczeń gwarantuje pomoc finansową:

Ubezpieczenia na życie

Towarzystwa wypłacają uposażonym świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia wynikającej z przyczyny zgonu.

Wsparcie w chorobie

Wsparcie w chorobie obejmuje pomoc po zdiagnozowaniu u ubezpieczonego zachorowania na chorobę, którą dane Towarzystwo wyszczególnia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu określany jest przez Towarzystwo w zależności od stopnia uszkodzenia ciała i stanowi udział procentowy w ogólnej sumie ubezpieczenia.

rodzinne

Zdarzenia związane z rodziną to między innymi świadczenie z tytułu śmierci rodziców lub teściów, osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, ale też świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu bankowego to ochrona kredytobiorcy i jego rodziny przed skutkami zdarzeń losowych powodujących niemożliwość spłaty zobowiązania finansowego.

Ubezpieczenia na życie są oferowane przez Towarzystwa w formie indywidualnej lub grupowej.

Klient wybiera wariant, który najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom w zakresie z ewentualnych zdarzeń (ryzyka ubezpieczeniowe), wysokości odszkodowawczej (sumy ubezpieczenia) oraz możliwości finansowych (składka miesięczna).

Pakiety oferowane przez Towarzystwa są przygotowywane z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ubezpieczonych czyli warianty dla singli, dla małżeństw, rodzin z dziećmi.

Ubezpieczenia życiowe to zabezpieczenie finansowe bardzo potrzebne w ciężkich sytuacjach życiowych!!!

Scroll to Top