Na wypadek śmierci

Ubezpieczenia na życie

Towarzystwa wypłacają uposażonym świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia wynikającej z przyczyny zgonu.

I tak możemy mieć do czynienia z wypłatą w związku ze śmiercią w następstwie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • wypadku komunikacyjnego,
  • wypadku,
  • zawału serca lub udaru.
Scroll to Top