Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu określany jest przez Towarzystwo w zależności od stopnia uszkodzenia ciała i stanowi udział procentowy w ogólnej sumie ubezpieczenia.

Przykładowe zdarzenia obejmujące świadczenie:

  • uszkodzenie wzroku – np. upośledzenie ostrości wzroku 2,5%
  • złamania – np. otwarte złamanie palucha stopy 3%
  • uszkodzenie słuchu – np. uszkodzenia błony bębenkowej 3%
  • porażenia – np. uszkodzenie nerwu piszczelowego 5%
  • uszkodzenie skóry – np. blizny powyżej 10 cm długości 5%
  • utrata części ciała – np. utrata stopy w całości 45%
Scroll to Top