Wsparcie w chorobie

Wsparcie w chorobie

Wsparcie w chorobie obejmuje pomoc po zdiagnozowaniu u ubezpieczonego zachorowania na chorobę, którą dane Towarzystwo wyszczególnia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Każde Towarzystwo może mieć inny katalog chorób, za które bierze odpowiedzialność, ale bardzo często należą do nich:

  • nowotwór złośliwy,
  • zawał serca,
  • udar mózgu.
Scroll to Top