Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu bankowego to ochrona kredytobiorcy i jego rodziny przed skutkami zdarzeń losowych powodujących niemożliwość spłaty zobowiązania finansowego. Ubezpieczenie to obejmuje cesję praw z polisy na rzecz kredytodawcy.

Scroll to Top