Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątku często nazywane ubezpieczeniem majątkowym to między innymi ochrona mieszkania czy domu, w tym domu w budowie od zdarzeń losowych, takich jak np.: pożar, powódź, zalanie, włamanie, kradzież mienia.

W ramach ubezpieczenia, ochroną mogą zostać objęte następujące obiekty:

  • domy jednorodzinne,
  • lokale mieszkalne, wraz ze stałymi elementami,
  • domki letniskowe,
  • garaże lub budynki gospodarcze,
  • ruchomości domowe.

Majątek mogą ubezpieczać zarówno właściciele nieruchomości jak i osoby wynajmujące od nich daną nieruchomość. Warto zwrócić uwagę na możliwość rozszerzenia ochrony o zabezpieczenie się przed utratą czynszu. Dotyczy to sytuacji gdyby wynajmowana nieruchomość ulegnie zniszczeniu i nie można już w niej zamieszkiwać.

Dla najemcy możliwym rozszerzeniem jest rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w mieszkaniu, które jest wynajmowane na zasadzie umowy najmu, czy też ubezpieczenie na wypadek zniszczenia pożyczonego sprzętu.

W ramach ochrony majątku przy ubezpieczaniu nieruchomości można rozszerzyć ochronę o mniej oczywiste zdarzenia jak np.: ubezpieczenie sprzętu poza domem. Chroni ono przed utratą sprzętu, jak np. laptopa, czy aparatu fotograficznego, w wyniku rabunku.

Dodatkowo, w ramach ochrony domu często można ubezpieczyć swój ogród wraz z małą architekturą czyli np. grillem murowanym, altaną, pergolą czy garażem wolnostojącym.
Często ochroną objęte są pozostawione, nawet bez zabezpieczenia, ruchomości jak huśtawki dziecięce, czy trampoliny.

Aby poczuć się komfortowo i w pełni zabezpieczonym warto ubezpieczyć majątek w formule all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Towarzystwo gwarantuje wówczas wypłatę odszkodowania za wszystkie możliwe zdarzenia losowe z wyłączeniem określonych w OWU.

Dla osób, które czują potrzebę ochrony wyłącznie w zakresie określonych zdarzeń losowych, mogą wybrać, tańsze co do zasady, ubezpieczenie na ryzykach nazwanych. Wówczas zakład ubezpieczeń odpowiada wyłącznie za zdarzenia wskazane w OWU.

Ważne: przed zawarciem ubezpieczenia sprawdźmy zapisy OWU. Nie każde Towarzystwo gwarantuje ten sam zakres ochrony, nawet w formule all risks.

Scroll to Top