OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

W zakresie OC w życiu prywatnym odszkodowanie wypłacane jest osobie trzeciej za zniszczenie jej mienia lub okaleczenie przez ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Scroll to Top