Ubezpieczenie OC

ubezpieczenie OC

OC p.p.m. to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Warunki tego ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych., która  reguluje wszelkie kwestie związane z korzystaniem z takiego ubezpieczenia.

Sumy gwarancyjne w OC p.p.m. są jednakowe we wszystkich Zakładach Ubezpieczeń i wynoszą:

  • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego następstwa obejmuje ubezpieczenie bez względu na liczbę poszkodowanych
  • 1 050 000 euro – w przypadku szkód na mieniu, w odniesieniu do jednego wydarzenia, którego następstwa obejmuje polisa bez względu na liczbę poszkodowanych

Kary za brak OC p.p.m.:

Przerwa Samochód osobowy Samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, autobus Motocykl
do 3 dni 1 700 zł 2 550 zł 280 zł
od 4 do 14 dni 4 240 zł 6 370 zł 710 zł
powyżej 14 dni 8 480 zł 12 730 zł 1 410 zł

2024 rok

Scroll to Top